Nasjonal begivenhet i Arendal

Konserten er en utsatt begivenhet i anledning 40 år siden Alexander L. Kielland-ulykken 27. mars 1980. Konserten er lagt til Arendal, siden mange av de omkomne og overlevende kom fra Agder.  Familiene til alle berørte av ulykken ønskes spesielt velkommen!

Kronprinsparet er invitert. Fiolinist Arve Tellefsen, operasangerne Solveig Kringlebotn og Ludvig Lindström og skuespiller Helge Jordal deltar, sammen med pianist Kjetil Bjerkestrand, artistene Hans Inge Fagervik og Merete Haslund, trompetist Lucas Fagervik og musikerne Peter Haltorp og Arild Nyborg. I tillegg bidrar Agder Kammerorkester under ledelse av Tim Harry Blomberg og et prosjektkor under ledelse av Hans Jakob Epland.

Helge Jordal vil lese fra de overlevende og etterlatte sine historier. Dykkerne som hentet opp de døde skal takkes av barnebarn etter omkomne. Konserten er en gjennomgående veksling mellom musikk, sang og opplesning, der de fleste tekstene er oljearbeidernes egne, sterke beretninger fra like før, under og etter ulykken.

Arrangøren, som er Kielland-nettverket, har i en årrekke arbeidet mot norske myndigheter, for å oppnå ny granskning av årsakene til ulykken. Bak Kielland-nettverket står de aller fleste etterlatte og overlevende. Arbeidet vil fortsette til alle spørsmål som det er mulig å finne svar på, er belyst eller besvart, slik at de mange berørte kan finne fred og forsoning. Ulykken er til dags dato Norges største arbeidsulykke, der 123 omkom og 89 overlevde.

Produsent: Merete Haslund