Den israelsk-palestinske konflikten

Dato

Tid

Varighet
Ca 2 timer ingen pause

Sted
Lille Torungen

PRIS
400,-

Arrangør
Arendal Rotaryklubb

Kjøp billett

FOREDRAGSHOLDER OBERST EINAR JOHNSEN

Oberst Einar Johnsen, erfaren veteran fra tjeneste i Midtøsten, holder foredrag om den israelske-palestinske konflikten med spesiell fokus på Gaza-situasjonen og dens historiske bakgrunn.

Johnsen har en imponerende karriere med over 7 år med tjeneste i området fra 1978 til 2018. Han har tjenestegjort i ulike internasjonale fredsbevarende styrker og løpet av disse oppdragene har Johnsen hatt ulike roller som transportbefal, styrkesjef, nestkommanderende og "Chief of Operations".

Johnsens erfaring har gitt ham et unikt perspektiv på den komplekse konflikten i Midtøsten. Gjennom sitt foredrag bidrar han til å øke forståelsen for konfliktens dybde og kompleksitet, og hvordan den påvirker mennesker i området.

Foredraget som er åpent for alle. Overskuddet fra billettsalget går i sin helhet til å støtte et av Rotarys internasjonale prosjekter.

Bli med på et høyaktuelt foredrag og støtt en god sak!

Velkommen